Thứ Ba, 08/06/2021

16283341425412
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.193.526.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.195.783.850đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 459 500.000đ
Giải ba ○○○ 9400 50.000đ