Thứ Bảy, 08/06/2019

02081023273547
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.484.145.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.190.130.750đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 659 500.000đ
Giải ba ○○○ 12716 50.000đ