Thứ Ba, 08/05/2018

03162324384248
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.688.034.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.620.856.000đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 728 500.000đ
Giải ba ○○○ 13633 50.000đ