Thứ Năm, 08/03/2018

14171823415240
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
351,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 350.981.591.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.664.621.250đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1319 500.000đ
Giải ba ○○○ 28814 50.000đ