Thứ Ba, 08/01/2019

03050911454840
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
70,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 70.875.624.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.260.529.450đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 805 500.000đ
Giải ba ○○○ 17227 50.000đ