Thứ Năm, 07/12/2017

03142635445425
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
140,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 139.974.556.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.751.773.250đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 942 500.000đ
Giải ba ○○○ 16767 50.000đ