Thứ Ba, 07/11/2017

19323637425428
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
97,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 97.091.932.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.696.805.050đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 677 500.000đ
Giải ba ○○○ 13037 50.000đ