Thứ Bảy, 07/09/2019

07173135384616
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
61,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 61.549.528.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.298.142.050đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 477 500.000đ
Giải ba ○○○ 10562 50.000đ