Thứ Năm, 07/09/2017

04182231324008

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.190.895.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.021.210.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 48.190.895.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.021.210.650đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 325 500.000đ
Giải ba ○○○ 7245 50.000đ