Thứ Năm, 07/06/2018

11161826464742
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.451.356.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.571.430.750đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 449 500.000đ
Giải ba ○○○ 9965 50.000đ