Thứ Bảy, 07/05/2022

15323336434631

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.960.429.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.838.654.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.960.429.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.838.654.600đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 450 500.000đ
Giải ba ○○○ 11186 50.000đ