Thứ Năm, 07/04/2022

06141525293241
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
70,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 69.988.955.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.520.183.500đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 886 500.000đ
Giải ba ○○○ 19061 50.000đ