Thứ Ba, 07/02/2023

06272932395209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
92,5 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 92.507.434.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.518.164.800đ
Giải nhất ○○○○○ 25 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1105 500.000đ
Giải ba ○○○ 25047 50.000đ