Thứ Năm, 07/02/2019

20272832475041

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 44.397.880.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.047.789.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 44.397.880.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.047.789.700đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 382 500.000đ
Giải ba ○○○ 8264 50.000đ