Thứ Năm, 07/02/2019

20272832475041
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
44,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 44.397.880.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.047.789.700đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 382 500.000đ
Giải ba ○○○ 8264 50.000đ