Thứ Năm, 07/01/2021

07112238485153
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,3 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 34.330.228.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.160.279.900đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 477 500.000đ
Giải ba ○○○ 9394 50.000đ