Thứ Ba, 07/01/2020

08111622425413
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.673.873.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.834.021.400đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 502 500.000đ
Giải ba ○○○ 11047 50.000đ