Thứ Năm, 06/12/2018

09132327394249

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 43.892.386.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.633.486.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.892.386.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.633.486.800đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 712 500.000đ
Giải ba ○○○ 12905 50.000đ