Thứ Ba, 06/11/2018

19222343475303
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.334.813.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.048.938.850đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 480 500.000đ
Giải ba ○○○ 10167 50.000đ