Thứ Năm, 06/10/2022

06081920475307
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.330.821.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.174.658.050đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 661 500.000đ
Giải ba ○○○ 13805 50.000đ