Thứ Bảy, 06/10/2018

05061642485103
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
75,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 75.218.555.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.885.460.250đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 518 500.000đ
Giải ba ○○○ 12337 50.000đ