Thứ Bảy, 06/06/2020

08122432355121
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
47,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
7,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.236.049.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 7.251.116.250đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 572 500.000đ
Giải ba ○○○ 11644 50.000đ