Thứ Năm, 06/06/2019

10133036515416

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.811.500.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.004.281.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.811.500.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.004.281.300đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 418 500.000đ
Giải ba ○○○ 9540 50.000đ