Thứ Ba, 06/03/2018

02061322404812

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 342.197.962.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.688.662.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 342.197.962.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 7.688.662.500đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1627 500.000đ
Giải ba ○○○ 33439 50.000đ