Thứ Năm, 06/02/2020

13183436454937
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.881.925.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.660.378.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 656 500.000đ
Giải ba ○○○ 12915 50.000đ