Thứ Ba, 06/02/2018

01202931435316

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 13.248.804.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 13.248.804.500đ
Giải nhất ○○○○○ 26 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1509 500.000đ
Giải ba ○○○ 31864 50.000đ