Thứ Năm, 05/12/2019

09111627354051

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 76.939.767.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.677.180.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.939.767.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.677.180.250đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 662 500.000đ
Giải ba ○○○ 14493 50.000đ