Thứ Bảy, 05/11/2022

10192225475352
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
64,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 63.987.346.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.600.351.150đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 924 500.000đ
Giải ba ○○○ 18874 50.000đ