Thứ Năm, 05/11/2020

01020618345152

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.835.526.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.602.239.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.835.526.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.602.239.400đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 391 500.000đ
Giải ba ○○○ 8525 50.000đ