Thứ Ba, 05/11/2019

03061617445028

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 51.547.657.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.241.750.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 51.547.657.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.241.750.900đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 495 500.000đ
Giải ba ○○○ 11850 50.000đ