Thứ Bảy, 05/10/2019

10293031375150
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.371.899.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.359.683.250đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 353 500.000đ
Giải ba ○○○ 7098 50.000đ