Thứ Năm, 05/10/2017

01031419354120
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.814.288.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.851.562.100đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 377 500.000đ
Giải ba ○○○ 7866 50.000đ