Thứ Bảy, 05/09/2020

09121922314620

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.646.878.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.531.767.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.646.878.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.531.767.400đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 512 500.000đ
Giải ba ○○○ 11391 50.000đ