Thứ Năm, 05/09/2019

20242730334521

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.028.396.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.129.127.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.028.396.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.129.127.350đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 413 500.000đ
Giải ba ○○○ 9396 50.000đ