Thứ Bảy, 05/08/2017

01051132404543
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.903.413.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.211.490.400đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 336 500.000đ
Giải ba ○○○ 6756 50.000đ