Thứ Bảy, 05/05/2018

16323337404815
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
303,9 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 303.899.669.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.433.296.650đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 878 500.000đ
Giải ba ○○○ 18115 50.000đ