Thứ Năm, 05/04/2018

07091725313206
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
317,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 317.878.643.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.986.515.950đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1365 500.000đ
Giải ba ○○○ 26937 50.000đ