Thứ Bảy, 05/03/2022

05121525434801
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.581.622.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.731.291.400đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1505 500.000đ
Giải ba ○○○ 13785 50.000đ