Thứ Năm, 05/03/2020

08093440415413
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
83,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 83.145.846.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.287.339.200đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 560 500.000đ
Giải ba ○○○ 13396 50.000đ