Thứ Ba, 05/02/2019

11232735364637

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.935.678.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.885.322.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.935.678.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.885.322.850đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 525 500.000đ
Giải ba ○○○ 10836 50.000đ