Thứ Năm, 05/01/2023

05123437474928
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
47,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.581.312.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.487.777.200đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 625 500.000đ
Giải ba ○○○ 13368 50.000đ