Thứ Bảy, 05/01/2019

10113847535551
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
68,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 68.530.859.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.451.848.750đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 571 500.000đ
Giải ba ○○○ 12990 50.000đ