Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
93,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 93.461.623.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.293.437.350đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 400 500.000đ
Giải ba ○○○ 9492 50.000đ