Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 93.461.623.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.293.437.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 93.461.623.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.293.437.350đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 400 500.000đ
Giải ba ○○○ 9492 50.000đ