Thứ Năm, 04/10/2018

03091217344246
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
72,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.901.033.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.627.957.850đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 677 500.000đ
Giải ba ○○○ 14370 50.000đ