Thứ Bảy, 04/08/2018

11122432414803
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.513.635.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.631.662.050đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 559 500.000đ
Giải ba ○○○ 11505 50.000đ