Thứ Ba, 04/05/2021

07244548495314
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.098.155.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.901.824.550đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 439 500.000đ
Giải ba ○○○ 9706 50.000đ