Thứ Bảy, 04/02/2023

02060827414620
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
85,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 85.835.025.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.776.786.100đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 794 500.000đ
Giải ba ○○○ 20372 50.000đ