Thứ Ba, 04/02/2020

06102047525546

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 52.092.567.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.461.560.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.092.567.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.461.560.700đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 641 500.000đ
Giải ba ○○○ 14573 50.000đ