Thứ Bảy, 04/01/2020

04142642445548
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
111,1 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 111.099.202.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.648.035.450đ
Giải nhất ○○○○○ 41 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1097 500.000đ
Giải ba ○○○ 21435 50.000đ