Thứ Bảy, 04/01/2020

04142642445548

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 111.099.202.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.648.035.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 111.099.202.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.648.035.450đ
Giải nhất ○○○○○ 41 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1097 500.000đ
Giải ba ○○○ 21435 50.000đ