Thứ Năm, 04/01/2018

01073135465551
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
207,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,6 tỷ 3
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 207.385.131.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 3 1.541.505.583đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 965 500.000đ
Giải ba ○○○ 24548 50.000đ