Thứ Bảy, 03/12/2022

16172748525324

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.784.806.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.106.678.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 108.784.806.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.106.678.150đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1282 500.000đ
Giải ba ○○○ 28205 50.000đ